Mardin Çimento, 1969’da Güneydoğu Anadolu bölgesinin imarı ve kalkınmasına öncülük etmek, bölgenin ve Ortadoğu'daki komşu ülkelerin çimento talebini karşılamak amacıyla Mardin’de kuruldu.

Fabrikanın kuruluş sermayesine Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) %40, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. %40, mahalli kuruluş ve şahıslar ise %20 oranında katıldı.

Mardin Çimento’da 1990 yılında OYAK’ın ortaklık payı %50’yi aştı. 3 Aralık 2015 tarihinde Mardin Çimento OYAK Çimento iştiraki oldu.

8 Eylül 1975’te işletmeye açılan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin ilk çimento ihracatı 1975 yılında Ortadoğu ülkelerine olmak üzere toplam 10.273 ton olarak gerçekleşti.

Mardin Çimento, Türkiye'nin ve bölgenin gelişimine paralel olarak artan çimento talebinin, mevcut kapasiteyle karşılanamaz hale gelmesi nedeniyle 2006’da yatırım kararı aldı ve II. klinker üretim hattı ve III. çimento değirmeni yatırımlarına başladı. Ön kalsinasyonlu tam otomasyon sistemiyle son teknolojileri kullanan II. klinker döner fırın, 31 Mart 2007 tarihinde ateşlendi ve deneme çalışmaları sonrasında Haziran 2007’de üretime başladı. III. çimento değirmeni ünitesi ise Temmuz 2007’de üretime geçti.

Gelişen pazar koşulları da dikkate alınarak fabrikada üretilen çimento tiplerinin dağılım profili çerçevesinde çimento öğütme kapasitesi artırıldı, Aralık 2007’de IV. çimento değirmeni yatırımı başladı. II. klinker üretim hattının Haziran 2007'de ve IV. çimento değirmeni ünitesinin Ağustos 2008’de üretime geçmesiyle klinker üretim kapasitesi 2 milyon ton/yıla, çimento üretim kapasitesi ise 3 milyon ton/yıla ulaştı.

Satışlarının yarıya yakın kısmı ihraç kayıtlı olan Mardin Çimento, bu pazarlarda edindiği güçlü ve güvenilir imajıyla bölgede tercih sebebi olmaktadır.

Kuruluşundan bu yana en modern teknolojiyle üretim yapan Mardin Çimento'nun OYAK Çimento iştiraki olması, kurumsallaşmış yapısı, güçlü sermayesi, eğitimli, tecrübeli ve profesyonel işgücü, başlıca rekabet avantajlarını oluşturmaktadır.

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri 17 Temmuz 1987’den itibaren MRDIN sembolü ile BİST'te işlem görmektedir.

Ana hissedarımız OYAK Çimento A.Ş.’nin vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik / OYAK Kültürü

Fabrika Bilgileri

  • YERİ: Mardin
  • KURULUŞ TARİHİ: 1969
  • OYAK İŞTİRAK TARİHİ: 1969
  • OYAK ÇİMENTO A.Ş. PAYI: %54,86
  • FAALİYET KONUSU: Klinker, Çimento Üretim ve Satışı
Kariyer Fırsatları Kariyer fırsatlarını görmek için lütfen tıklayın.
X
22 Temmuz 1969 günü temel atılmıştır.
Temel atma töreni sonrasında hizmet binaları yapımına başlanmıştır.
28 Temmuz 1972 tarihinde montaja başlanmıştır.
Eylül 1975 tarihinde işletmeye açılmıştır.
Mart 2006 tarihinde II. klinker üretim hattı yapımına başlanmış ve 2007 yılında üretime başlamıştır.
III. çimento değirmeni yatırımlarına başlanmıştır.
Ön kalsinasyonlu, tam otomasyon sistemiyle son teknolojileri kullanan II. klinker döner fırını 31 Mart 2007 tarihinde ateşlenmiş ve deneme çalışmaları sonrasında Haziran 2007 itibariyle üretime başlamıştır.
III. çimento değirmeni ünitesi ise Temmuz 2007 tarihinde üretime geçmiştir.
2007 yılı Aralık ayında IV. çimento değirmeni yatırımına başlanmış ve Ağustos 2008 tarihinde üretime geçmiştir.